آموزش وردپرس
خانه / اخبار سایت / Zoomit / زومیت (صفحه 1499)

Zoomit / زومیت

دانشمندان با متوقف کردن نور، کامپیوتر های کوانتومی را یک قدم به واقعیت نزدیک تر کردند

دانشمندان با متوقف کردن نور، کامپیوتر های کوانتومی را یک قدم به واقعیت نزدیک تر کردند

فیزیک‌دانان در آزمایشگاه کانبرا با متوقف کردن نور، درون ابری از اتم‌های فوق سرد، دست به عملی بزرگ زدند. این کشف باعث می‌شود تا کامپیوتر‌های نوری - کوانتومی از حیطه‌ی داستان‌های علمی تخیلی به واقعیت نزدیک‌تر شوند.

ادامه نوشته »